Reglement (Tüzük)

Dit is een open platform. Iedereen mag in principe deelnemen aan de discussie op dit platform. Wij stellen echter een aantal voorwaarden voor de artikelen die hier gepubliceerd kunnen worden:
– De schrijver is zelf verantwoordelijk voor zijn artikel/tekst. Het ’Denkenendelen platform’ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke (juridische) gevolgen van uw artikel.
– Dit platform is een ontmoetingsplaats voor de mensen die graag willen (mee)denken en schrijven. Teksten die een persoonlijke aanval, vernederingen, uitscheldingen e.d. bevatten, worden hier niet gepubliceerd.
– De inhoudelijke kwaliteit van de teksten en de (beschaafde) schrijfstijl zijn bepalend of de teksten hier gepubliceerd worden.
– De teksten mogen niet langer dan 2 pagina’s zijn. Het moet geschreven worden met Times New Romans en met de lettergrootte 11.
– De teksten die hier gepubliceerd worden, zijn eerder nergens gepubliceerd.
– De hier gepubliceerde teksten mogen gebruikt worden met bronvermelding. Het letterlijk kopiëren en de gehele tekst ergens anders publiceren heeft juridische gevolgen. De teksten zijn eigendom van Het Denkenendelen Platform.
– De teksten mogen via de link gedeeld worden op sociale media. Dus niet delen aub door de tekst te kopiëren en te plakken.
– De teksten zijn eigendom van Het Denkenendelen Platform. De teksten mogen niet ergens anders gepubliceerd worden.

Het platform vindt het fijn als lezers reageren op de gepubliceerde artikelen. Daar zıjn wel een aantal regels voor:
• Let er allereerst op dat uw reactie niet langer mag zijn dan 600 woorden.
• Wees a.u.b. beleefd.
• Maak u bekend.
• Geef argumenten voor uw mening.
• Schrijf een tekst die begrijpelijk en duidelijk is
• Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
• Discrimineer en generaliseer niet
• Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (dus geen overmatig gebruik van hoofdletters, vraag-
en uitroeptekens)
• Gebruik geen schuttingtaal

Het platform behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.
Het Denkenendelen Platform

Site Footer