Hüznün kalemi

Hüznün güçlü kalemlerinden birisidir Güleren Kılınçarslan. Kederlidir şiirleri. Herkesin anlayacağı günlük sözcüklerde kendisine has benzetmeler ve ironiyle şaşırtır, düşündürür okuyucusunu. Herkesın göremediği detaylarda dolaşır. Hazzın ve zevkin esiri bugünün insanının göremediği, terkettiği konulara dikkat çeker. Esir pazarındaki kadınları, yüreği kelepçeli çocukları can çekişen medeniyetin süzülen kanı olarak imgeler. İsyanını ‘ Kahrımdan öldüm dedim, ölmedim’ gibi mısralarda haykırır yüzüne ‘haldan bilmezin’
Güleren Kılınçarslan’ın şiirlerinde bakışlarında hasret, söylemlerinde sitem ve yüreği özlemle dolu bir göçmen çocuğunun hıçkırıkları vardır. ‘Gün ufukta sararıp düşerken, gözlerinden iki damla yaş, bakışı yollara vuran ve beklemekten fıstanında çiçekleri solan’ bir sevgilinin ağıtı vardır.
Güleren’in şiirlerinde aşk, yüreğini koyduğun yere bakışlarını da bırakmaktır. Sevgili özlemin öfkesinde durulur, yoğrulur. Şiirlerde işlenilen aşkta samimiyet, söylemlerde sadelik ve yaşamda paylaşım Güleren’in kişiliğinden şiirlerine yansıyan özellikleridir aynı zamanda. O, kendi engininin doruğundadır. Hüznü bakışlarına yaşamın gizemini örerken, her şeye rağmen yüreğinde bir umut büyütür:

Ağlama can
Gidenler yüklenir sensizliği
Dönüşe iz bırakır gülüşün

Kısacası Güleren Kılınçarslanın şiirleri efkarlı bir gezinti, içli birer türkü, buğulu bir aşktır ve daha da önemlisi edebi bir kazanımdır. Okunması ve paylaşılması dileğiyle.

Muzaffer Yanik

İlköğretimi doğup büyüdüğü köyü olan Pasinler, Köprüköy ilçesine bağlıGüzelhisar Köyü' nde, orta ve lise eğitimini de Erzurum'da yapmış. Halen yaşadığı Hollanda'ya 1981 yılında aile birleşimi yoluyla gelmiştir. Bir yılı aşkın bir dil eğitiminden sonra Pedagoji Akademisini bitirmiş ve ardından Yüksek Dereceli Pedagoji eğitimini ve daha sonra da Master of education düzeyinde orthope- dagoji eğitimini tamamlamıştır. Sırasıyla, İlköğretimde öğretmenlik, belediye düzeyinde ana dili ve kültürü eğitim koordinatörlüğü ve temel eğitime yönelik olarak eğitim uzmanlığı yaptı. 2004 - 2006 yılları arasında Hollanda Milli Eğitim bakanlığı, Hollanda Belediyeler Birliği, Hollanda İşverenler Birliği ve sendikalar adına ülke genelinde anadili ve kültürü öğretmenleriyle ilgili Sosyal Planın koordinatörlüğünü yaptı. Şu anda, Hollanda da Avans University, Higher Professional Education, bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Hollanda'daki Türk Toplumuna yönelik sosyal faaliyetlerde aktif görevler almıştır. Türkler için Danışma Kurulu Üyeliği, Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu Başkanlığı bunlar arasındadır. Öykü ve şiir yazmaktan, edebî içerikli dost sohbetlerine katılmaktan büyük haz alır. Kara Zambak edebiyat dergisi nin danışma kurulu üyeliğinin yanısıra, 'Sensizliği üşüyorum' isimli bir de şiir kitabı bulunmaktadır.

Site Footer